Lakeuden 30-vuotisjuhlamaastot 2.-3.9.2017

Kansainvälinen vinttikoirien maastojuoksukoe. Samalla juostaan myös Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan kennelpiirien mestaruudet 2017.

La: RH, IR, BO, UN, ES, PU, IB, AF, SA, SL, AZ, FA
Su: muut rodut

TULOKSET, epäviralliset kunnes ylituomari on ne hyväksynyt

KISAKIRJE, julkaistu 25.8

Tiedote koskien KV-kisoja

Italianvinttikoirien ja whippettien osallistumisoikeus KV-kokeeseen: Voidakseen osallistua KV-kokeeseen kaikki koirat on uusintamitattava, aikaisintaan ennen sen kauden alkua kun koira on jo täyttänyt kaksi (2) vuotta. Mittausohje

Kansallinen maastojuoksukoe ylikorkeille IT ja WH, sekä roduille joilla ei ole osallistumisoikeutta KV-kokeeseen. Kansallisissa luokissa noudatetaan kansallisia koesääntöjä.

Koetoimikunta voi koejärjestelyjen niin vaatiessa, tasatakseen koiramäärät kaksipäiväisen kokeen päivien välillä, siirtää rotuja koepäivästä toiseen. Kaksipäiväinen koe voidaan järjestää myös yksipäiväisenä, jos ilmoittautumisia on niin vähän että se on järjestelyjen kannalta järkevämpää.

Koe alkaa klo: 07:15
Eläinlääkärintarkastus klo: 07:30
Lähdöt alkaa klo: 09:00
Ylituomari: Heikki Seppälä
Ylituomari varalla: Markku Mähönen
Kilpailunjohtaja: Peter Rönn
Koetoimitsija: Jorma Ylinen
Tiedustelut: ennen koetta ja kokeen aikana 040 0260 051 / Peter Rönn

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla: 01.08.2017 – 20.08.2017
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla lvkh.maastot@gmail.com

Vastaanotetusta ilmoittautumisesta saat kuittauksen. Ilmoittautumisia aletaan purkaa 1-2 viikkoa ennen kisoja.
Puhelimitse: 21.08.2017 19:00-20:00, puh. 045 6303 888 / Jorma Ylinen

Osallistumismaksu 35 €
POPFFI22 FI96 4727 0010 0470 11 / Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry
Vain eräpäivään 24.08.2017 mennessä maksetut ilmoittautumiset ovat mukana kilpailussa.
Maksun lisätietoihin kilpailukirjan numero ja koiran nimi.
This carousel is empty, please add some logos.