Tietoturvaseloste

TIETOTURVASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietoturvaseloste. Päivitetty 25.5.2018

1 Rekisterin nimi

Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry
Verkkosivut: www.lvkh.fi
Osoite: Vähänkyröntie 517, 66440 Tervajoki
Puh. 044 045 4144
Sähköposti: lvkh.sihteeri@gmail.com

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Emma Gammelgård
Sähköposti: lvkh.sihteeri@gmail.com

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään mm. jäsenasioiden hoitamista, jäsentapahtumia, tiedotusta ja laskutusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi kerätään seuraavia tietoja:

• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Syntymävuosi (äänioikeuden varmistamiseksi)
• Jäsenyystieto (jäsentyyppi)
• Jäsenmaksutieto
• Lisätiedot (mm. koirarotu)

Rekisteriin ei sisällä henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia tietoja.

6 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen ilmoituksella jäsenhakemuksen kautta tai jäsensihteerille ilmoitettujen päivitystietojen kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vuosittain jäsenlista (nimi, paikkakunta) lähetetään Suomen Vinttikoiraliito ry:lle. Henkilötietoja ei muuten luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Yhdistyslain 11 § mukaisesti yhdistyksen jäsenlista (nimi, paikkakunta) on pyydettäessä esitettävä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistys käyttää salasanalla suojattua Yhdistysavaimen jäsenrekisteri palvelua. Yhdistysrekisterin tietokantaan on käyttäjätunnus ja salasana hallituksen määräämillä jäsenrekisterin ylläpitäjillä.

Mahdolliset manuaaliset otteet rekisteristä säilytetään lukitussa tilassa. Osittaisen rekisterin käyttöoikeus on erikseen määrätyillä henkilöillä siltä osin kun tietoja tarvitaan johonkin tiettyyn tehtävään.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

10 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisteröidyn jäsenellä on oikeus vaatia korjaamaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen tieto.